Category: Who shall it be?

January 20, 2016 JM Kayne 0 Comments

Panghuling Dalawa (BOB/BOS Activity Reflection)    Sa buhay halos araw-araw may mga desisyon tayong ginagawa. Mula sa pagmulat ng ating mata hanggang sa pagtulog. Ngunit sa araw na ito hindi batid ng aking…